^Powrót na górę

Kółko Plastyczne

Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Sztuka poza funkcją zabawową pełni między innymi funkcje poznawczą i wychowawczą obejmującą całą osobowość dziecka, praca umysłu w połączeniu z pracą rąk sprawia, że zajęcia artystyczne stają się ważnym, niewerbalnym środkiem poznawania otaczającej rzeczywistości.

Aby rozwijać u dzieci pozytywne cechy charakteru takie jak dobro, wrażliwość na piękno wokół nas, musimy zwrócić uwagę na nie już od najmłodszych lat. Dlatego program kółka plastycznego ma przyzwyczajać dzieci do odbioru sztuki, do własnej interpretacji piękna, rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień oraz stwarzania warunków do indywidualnego rozwoju.

Zajęcia kółka plastycznego odbywają się w oparciu o : „Program pracy z dzieckiem uzdolnionym plastycznie Mały Artysta" opracowanym przez nauczycielki naszego przedszkola.

Program ten zakłada pracę z dzieckiem uzdolnionym plastycznie w celu rozwijania jego aktywności twórczej i motywacji do poszukiwania różnorodnych środków wyrazu dla własnej wiedzy i emocji.

Podczas zajęć kółka panie prowadzące w szczególny sposób akceptują zagadnienia związane z:

  • Działaniami wspomagającymi i ukierunkowującymi rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami,
  • Tworzeniem okazji do poznawania rzeczywistości społeczno – kulturowej ( w tym poznawaniu dzieł kultury),
  • Wspieraniem twórczych działań dziecka,
  • Umożliwieniem ekspresji spostrzeżeń, uczuć w różnych formach działalności,
  • Pomocą w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

plast1 1 plast2 2

 plast3 3

 

"MARATON BAJEK RYSUNKOWYCH" W MUZEUM DOBRANOCEK 

28.03.2017r.

K éko plastyczne w Muzeum 1

 

 

"TRADYCYJNA PODKARPACKA PISANKA WIELKANOCNA" 

w WDK przy ul.Okrzei

10.04.2017r.

wystawapla1

 

"WIELKANOCNE PISANKI"

pisanki

pisanki2

 kplastyczne11

kplasty22

 

 

 

 

                                                          

Copyright © 2013. Przedszkole Publiczne Nr 23 w Rzeszowie Rights Reserved.